Kable rozruchowe 400

OPIS PRODUKTU

Długość 2,5m. Przeznaczone do samochodów osobowych. Do uruchamiania silników o max pojemności 2500cm3

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Przewody rozruchowe przeznaczone są do wspomagania rozruchu pojazdu z rozładowanym akumulatorem przy pomocy prądu pobieranego z akumulatora innego pojazdu.

Parametry przewodów rozruchowych muszą być odpowiednie do wielkości prądu pobieranego przez rozrusznik akumulatora.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłączanie przewodów i uruchamianie pojazdu:

  1. Ustaw pojazdy tak, aby się ze sobą nie stykały.
  2. Wyłącz wszystkie odbiorniki prądu.
  3. Dźwignię skrzyni biegów w obu pojazdach powinny być ustawione w pozycji „luz”.
  4. Podłącz czerwony zacisk do plusowych (+) klem w obu akumulatorach (w pierwszej kolejności do akumulatora uruchamianego pojazdu, a następnie do akumulatora pomocniczego).
  5. Podłącz czarny zacisk do minusowych (-) klem w obu akumulatorach (w pierwszej kolejności do akumulatora pomocniczego, a następnie do akumulatora uruchamianego).
  6. Sprawdź, czy żaden z przewodów nie dotyka elementów silnika będących w ruchu.
  7. Uruchom rozrusznik pojazdu z rozładowanym akumulatorem. Nie należy używać przewodów dłużej niż 10-15 sekund do rozruchu silnika.
  8. Poczekaj ok. 1 minuty i spróbuj ponownie. Jeżeli rozruch nie powiódł się, możliwym powodem jest mechaniczne lub elektryczne uszkodzenie silnika.
  9. Po udanym rozruchu, przy pracujących silnikach, usuń zaciski odwracając procedurę poprzez zdjęcie minusowego (-) zacisku w pierwszej kolejności.